căn nhà ma đáng sợ
Có ba cấp độ. Tất cả những con quái vật đáng sợ ẩn trước khi hết thời gian để tiến tới cấp độ tiếp theo. Bạn sẽ nhận được 100 điểm cho mỗi đối tượng ẩn tìm thấy và -25 điểm cho mỗi nhấp chuột sai.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy