Magnolia Manor
khu biệt thự đã có nhiều thập kỷ kể từ cái chết của bạn, và có vẻ như là những gã địa chủ địa phương muốn xâm chiếm tài sản của bạn. Đó phụ thuộc vào bạn, là người chủ sở hữu trước đây của Magnolia Manor, để đảm bảo rằng tất cả bọn chúng đều trải qua một cuộc sống sợ hãi mà chúng sẽ không bao giờ quên!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy