Miami Outlaws


cần phải có 1 ai đó dạy cho những gã tồi tệ một bài học

dập vỡ cửa kính ô tô và hạ gục những kẻ ngoài vòng pháp luật. ngăn chặn chúng không cho cướp những món hàng

nâng cấp vũ khí để có những món đồ chơi có hỏa lực mạnh hơn nhé
hướng dẫn

sử dụng chuột đẻ chỉnh và bắn

space để thay đạn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy