Ngôi nhà quỷ ám các dụng cụ bị nguyền rủa đang ở xung quanh khắp ngôi nhà và làm sợ hãi tất cả mọi người ra! Bạn làm người khác càng sợ, bạn càng trở nên mạnh mẽ . Đừng làm họ  lo sợ họ quá nhiều,  họ có thể quậy phá và làm điều gì đó ngu ngốc ... Have Fun!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy