Scooby Doo và lâu đài kì quáiScooby có ba lần để tìm thấy nhóm. Bạn bị mất một mạng nếu yếu tố sợ hãi của Scooby lên quá cao nhưng có một bữa ăn nhẹ Scooby có thể giúp cậu ta và mà bạn sẽ tìm thấy nó bên trong lâu dài. mở cửa  bằng cách nhấp vào chúng. Bạn cũng có thể tìm thấy đối tượng bên trong có thể giúp bạn tránh những bóng ma như một tấm ván gỗ để đóng cửa số và những người . Tận hưởng!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy