Truy Quét Khủng Bố
Cùng tham gia vào lực lượng truy quét chống khủng bố liên bang để giải cứu các con tin bị bọn khủng bố bắt cóc và tiêu diệt những tên khủng bố tàn ác này trong Game Truy Quét Khủng Bố!

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ những tên khủng bố. Sử dụng chuột để ngắm và bắn.

Chúc bạn vui vẻ với Game Truy Quét Khủng Bố!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy