Bảo vệ ngọc báuhãy thu thập 6 viên ngọc ở mỗi khu vực để qua khu vực khác
đồng thời bạn phải sử dụng các vũ khí của mình để đánh lui lũ ốc sên, muỗi, ..... khỏi bến nước nhé
hướng dẫn
sử dụng chuột để ngắm bắn
WASD để di chuyển

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy