Hồi chuông giữa giờ

giờ giải lao đã đến và cách tốt nhất để giết thời gian đó chính là bem tất cả những đứa khác

hướng dẫn :
PLAYER 1:
A - đấm.
D - đá.
W - đỡ.
H - sang trái.
J - sang phải.
PLAYER 2:
Left Arrow - đấm.
Right Arrow - đá.
Up Arrow - đỡ.
1 - sang trái.
2 - sang phải.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy