Thamesis Ep. 05vận mệnh của Albion lúc này đang nằm trong tay của cậu nhóc vua Jonathan của thành Rose. sự kiện ngày hôm nay sẽ thay đổi vận mệnh của cậu ta vĩnh viễn. vậy sự đổi thay đó sẽ khiến cậu trở thành một con người thế nào xấu xa hay chính nghĩa tất cả chỉ là một suy nghĩ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy