bảo vệ thủ đôVô số kẻ thù đang tấn công thủ đô, nước và không khí và bạn là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng.
hãy xây dụng các phòng tuyến cùng với những vũ khí mạnh mẽ để tạo nên một bức chắn vững chãi cho thủ đô nhé
hướng dẫn
trò chơi chỉ sử dụng chuột

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy