Kid krusadersMột trò chơi phòng thủ tháp gây nghiện thiết lập trong thời trung cổ và phát triển bởi OmniArts. Những đứa trẻ nổi loạn đang đến để tiêu diệt thành phố của bạn! Trang bị thanh kiếm, áo giáp, ngựa và griffins kì lạ, những đứa trẻ này sẽ tấn công hàng phòng thủ của bạn! Nghĩ rằng nó sẽ được dễ dàng ?, chúng chỉ là những đứa trẻ phải không? Suy nghĩ lại! Cho thấy không có lòng thương xót và tiêu tiền của bạn tốt khi bạn mua tháp, hoặc những đứa trẻ này sẽ chắc chắn thông qua!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy