Máy tạo đồ chơi


Hãy đến thăm phòng thí nghiệm tương lai và xem bạn khỉ đã phát minh ra những đồ chơi gì nhé! Lần này bạn ấy sẽ giúp bạn nhỏ lắp ráp những đồ chơi theo đơn đặt hàng

Hướng dẫn chơi game :
Hãy lắp ráp những đồ chơi đúng theo đơn đặt hàng một cách chính xác và nhanh chóng nhất

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy