binh lính thú cưng


Những người đàn ông nhỏ màu xanh có để bảo vệ lãnh thổ của họ chống lại cuộc xâm lược của quái vật muốn chiếm nó. Đặt người đàn ông nhỏ trong mương và cung cấp cho họ vũ khí và áo giáp, bằng cách bấm vào các yếu tố này. Vào ban đêm, bạn cũng có thể sử dụng canon! Khi những người lính chút màu xanh của bạn cần một cái gì đó, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện trên đầu. Cung cấp cho họ những gì họ cần một cách nhanh chóng nhất có thể, và cố gắng để cung cấp sức đề kháng chống lại kẻ thù chừng nào bạn có thể!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy