Phân loại ráchãy giúp bác lao công phân loại rác nào
mỗi lần bạn đúng sẽ dược cộng 20 điểm
sai bạn bị trừ đi 16 điểm
còn rơi ra ngoài bạn sẽ bị trừ 32 điểm
chúc bạn chơi game vui vẻ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy