phòng thủ cổng thông tinhãy bảo vệ cổng thông tin của bạn trước các đợt sóng spammer
cầm lấy vũ khí và ghiền nát chúng nào
hướng dẫn
Phím mũi tên - di chuyển. S - Jump. A - tấn công. D - Bomb.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy