Pini sưu tập khối vuôngchú nhóc pini của chúng ta chỉ thích những vật có hình dạng khối vuông còn lại chú đều không thích và muốn né khỏi chúng
hãy giúp chú ta thu thập những đồ vật có hình khối vuông nào
hướng dẫn
sử dụng nút mũi tên trái phải để di chuyển

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy