Pit WalkerXả súng vào những kẻ tấn công khi bạn lấy chìa khóa để mở cổng. Nâng cấp vũ khí, và nhận được những loại súng mới.
hướng dẫn
W, A, S, D / phím mũi tên - Để di chuyển. Phím chuột - để nhằm mục đích và bắn. Không gian bar - để tải lại. Số 1-8 - Lựa chọn vũ khí. Q / E - Để chuyển đổi vũ khí. M - Để sử dụng bộ dụng cụ y tế. C - Để hiển thị trang nâng cấp. P - Để tạm dừng.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy