Tâng bóng cùng cuacua con vừa mới tìm thấy một ngôi nhà mới, có thể nói đó là một thiên đường đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng lũ hàng xóm tọc mạch đã làm lộ thông tin cho nhóm cá và bọn chúng quyết tâm bắt cua con giao ra ngôi nhà đó. hãy đứng lên và bào vệ ngôi nhà đánh bại lũ cá xấu xa nào

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy