tàu bảo vệ bờ biểnBắn hạ tấn công blimps với tàu bảo vệ bờ biển của bạn. Nâng cấp tàu của bạn sau mỗi cuộc tấn công và kêu gọi bảo vệ đặc biệt để cung cấp cho bạn một lợi thế chống lại kẻ thù.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy