Bức tường lửa


Nhà máy tên lửa đang sản xuất hàng loạt những tên lửa tìm mục tiêu tấn công bọn rôbot đủ các màu
Nhiệm vụ của bạn là đặt mục tiêu cho các tên lửa để có thể tiêu diệt những con robot kia .
Hướng dẫn chơi game :
Bạn hãy dùng chuột để kéo các bức tường khác nhau và nhiệm vụ chính đó chính là đặt mục tiêu cho các tên lửa .

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy