Chỉ huy BattalionBạn có muốn mình có thể chỉ huy một độ quân .
Trong game đội trưởng nhiệm vụ của bạn chính là người đi đầu giết giặc .
Bạn hãy chứng minh khả năng thực sự của mình thôi nào .

Hướng dẫn chơi game ;
Bạn hãy dùng chuột để di chuyển và cũng dùng chuột để bắn .
Bạn hãy ăn những đồng tiền vàng hay những ngôi sao khi bắn chết những tên địch nó sẽ làm bạn tăng sức mạnh .

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy