Mì trứng thơm ngonSue quyết định mở một tiệm mì trứng đặc biệt. Để kinh doanh có lãi. Mỗi ngày Sue phải kiếm được 10.000$ đấy!

Hướng dẫn chơi game :
Dùng chuột để thực hiện các thao tác

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy