tiệm kim hoànThợ kim hoàn lành nghề Mymy đã đủ vốn để mở một cửa tiệm riêng rồi. Bạn ấy còn tổ chức dạy nghề kim hoàn nữa đấy. Chúng mình cùng đến thăm cửa hàng của bạn ấy nhé

Hướng dẫn chơi game :
Khi có khách hàng hoặc học viên đến thì hãy click chuột để đến chỗ họ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy